AUTOKLUB  V  AČR  SLANÝ

  

 

Autoklub v AČR Slaný

Netovická 1509

274 01 Slaný

 

 

Stadion ploché dráhy

Netovická 1509

27401 Slaný

 

Tel/Fax.: 312 522 519


e-mail : speedway.slany@volny.cz
http : www.speedwayslany.wbs.cz

bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., Slaný
číslo účtu : 0386226319/0800
IČO : 16977424

_________________________________________________________________________________________________

  

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VÝROČNÍ  ČLENSKÉ  SCHŮZE


 
   Výbor  Autoklubu v AČR Slaný zve členy na jednání Výroční členské
schůze, která se bude uspořádána v sobotu 18.února 2017 od 9:00 hod.
v prostorách malého sálu sokolovny Slaný -Kvíček, Smečenská 8.

 


       Program jednání :
 
Zahájení a přivítání přítomných
Schválení zapisovatele, ověřovatelů, návrhové a volební komise
Zpráva o činnosti výboru od poslední členské schůze
Zpráva o hospodaření Autoklubu Slaný za rok 2016
Zpráva revizní komise
Zpráva o sportovní činnosti za rok 2016
Zpráva a vyhodnocení projektu Štancl Speedway Academy 2016
Schválení nových stanov Autoklub v AČR Slaný 

      Přestávka

Seznámení s plánem sportovní činnosti na rok 2017
Zajištění organizace závodů ve Slaném v průběhu roku 2017
Schválení plánu práce výboru na rok 2017
Schválení finačního rozpočtu Autoklubu na rok 2017
Volby nového výboru
Diskuse
Schválení návrhu usnesení z výroční schůze
Závěr.


      V průběhu jednání budou vybírány členské příspěvky na rok 2017.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AK v AČR Slaný nabízí k pronájmu skladové prostory :

Hala pod tribunou   :  rozměry 23 x 7 m 

(Cena za 1 m2  sjednána dohodou )

    Sklad boční trakt  dolní části tribuny   :   rozměry 10 x 6 m

      ( Cena za 1 m2  činí 50 Kč/ měs )


Z činnosti AK :

----------------

Extraliga Praha ....: http://speedwayslany.wbs.cz/Aktuality.html

Štancl Speedway Academy : ..... http://speedwayslany.wbs.cz/Stancl-Speedway-Academy.html

 FOTOGALERIE : http://speedwayslany.wbs.cz/Foto-z-akci.html

 Svět.pohár FIM 250 ccm  Opole - 2014 : http://speedwayslany.wbs.cz/Z--cinnosti--SCM.html

Foto z akcí SCM : http://speedwayslany.wbs.cz/Foto-z-akci.html


 

TOPlist
 Návštěvnost:   |   Mapa stránek